Jaunumi

attēls

Sociālais dienests uzsāk jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanu

2012-04-26

Burtnieku novada pašvaldības sociālais dienests uzsācis projektu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā". Tas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, pateicoties vienošan

Burtnieku novada pašvaldības sociālais dienests uzsācis projektu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā". Tas pilnībā tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, pateicoties vienošanās līgumam ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Kā viena no pirmajām aktivitātēm tika izsludināts iepirkums un noteikts pretendents, lai izstrādātu divas sociālās rehabilitācijas un divas motivācijas programmas,  kuras tiks izmantotas turp māko aktivitāšu ieviešanai. Divu pretendentu konkurencē par uzvarētāju tika atzīts SIA „Mācību centrs MKB”.

Paralēli programmu izstrādei projekta ietvaros tika iegādāts inventārs un kancelejas preces, sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu nodarbību aprīkošanai atbilstoši projekta pieteikumā un izstrādātajās programmās aprakstītajām prasībām:

 • atmiņu kartes (USB) un magnetolas biodeju nodarbībām;
 • projektors, portatīvais dators, statīva tāfeles un projekcijas ekrāni lekciju un grupu darbu satura atspoguļojošajai;
 • digitālie diktofoni lekciju un grupu darbu aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī Marte Meo nodarbību nodrošināšanai’;
 • sēžamaisi efektīvas drāmas terapijas un Marte Meo nodarbību nodrošināšanai;
 • vingrošanas bumbas ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām;
 • TV ekrāns un DVD atskaņotājs lai nodrošinātu videonodarbības jauniešu un jauno grūtnieču izglītošanā. Ekrāns un DVD atskaņotājs nepieciešams arī Marte Meo nodarbībās, uzfilmētā materiāla atspoguļošanai;
 • digitālā spoguļkamera projekta aktivitāšu norises gaitas fiksēšanai, kā arī lai  nodrošinātu publicitātes pasākumus ne tikai saturiskā veidā, bet arī bilžu galeriju veidā;
 • krāsainais printeris uzskates materiālu izdrukai grupu nodarbībām, jo īpaši nodarbībās ar bērniem, kā arī nodarbību dalībnieku sertifikātu izprintēšanai;
 • videokamera Marte Meo nodarbību vajadzībām, filmējot sadzīves ainas bērna un vecāku attiecībās.

23. aprīlī beidzās otrs izsludinātais iepirkuma par sociālā dienesta darbinieku apmācībām, jo projekta ietvaros un pēc projekta ieviešanas plānots, ka sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu nodarbības vadīs sociālā dienesta darbinieki. Kamēr norit apmācības nodarbību vadīšanai, kuras nav iespējams vadīt esošajiem dienesta darbiniekiem kvalifikācijas trūkuma dēļ, uz laiku līdz 2013. gada decembrim ir pieņemti darbā divi darbinieki – sociālais rehabilitētājs un smilšu terapeits.

Ņemot vērā, ka 10. aprīlī tika iesniegtas izstrādātas sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas ir uzsāktas divas sociālās rehabilitācijas programmu nodarbības. Vienas no tām paredzētas kā daudzbērnu un nepilno ģimeņu sociālās rehabilitācijas programmas nodarbības:

 • ārstnieciskā vingrošana un meditācijas nodarbības, vadītāja Aleksandra Ločmele;
 • bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) nodarbības, vadītāja Solveiga Troiņikova;
 • grupas jauniešiem, vadītāja Solvita Neija.

Atsevišķa nodarbību programma noteikta personām ar funkcionāliem traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti. Viņiem sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros sākusies viena nodarbība - ārstnieciskā vingrošana un meditācijas, kuru vada Aleksandra Ločmele.

Plašāka informācija par nodarbību laika grafiku un vadītāju ir pieejama Burtnieku novada pašvaldības sociālajā dienestā Valkas iela 11, Rencēni, Rencēnu pagasts, kā arī tuvākajā pagastu pārvaldē pie sociālā darbinieka. Ir plānots, ka pagastu pārvaldēs tiks izvietota informācija par tuvāko mēnešu nodarbību laika grafiku.

Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienests 2011. gada 19. decembrī parakstīja vienošanos ar NVA, lai saņemtu simtprocentīgu Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā” aktivitāšu ieviešanai Burtnieku novadā. Projekta ieviešanas periods - no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros, vienošanās Nr. 1DP/ /1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/109.  

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009