Jaunumi

attēls

Par nekustamā īpašuma nodokli Burtnieku novadā 2012. gadā

2012-03-19

No 2012. gada stājušās spēkā vairākas likumu korekcijas, kas attiecināmas uz nekustamo īpašumu, tāpēc Burtnieku novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar izmaiņām. Tad varētu precīzi veikt nekustamā īpašuma no

No 2012. gada stājušās spēkā vairākas likumu korekcijas, kas attiecināmas uz nekustamo īpašumu, tāpēc Burtnieku novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar izmaiņām. Tad varētu precīzi veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un lai nodoklis tiktu piemērots tikai tām ēkām, kas tiešām eksistē dabā.

Par nodokļa piemērošanu

Šogad stājušies spēkā būtiski grozījumi likumā ,,Par nekustamā īpašuma nodokli”. Grozījumi likumā paredz, ka no 2012.gada ar nekustamā īpašuma nodokli(NĪN) 0,2% apmērā no kadastrālās vērtības tiks apliktas arī garāžas, neatkarīgi no to platības. Grozījumu mērķis ir novērst pastāvošo nevienlīdzīgo attieksmi nodokļa uzlikšanā attiecībā pret garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas dzīvojamo māju sastāvā un ir apliekamas ar nodokli, un tiem, kuru garāžas atrodas atsevišķi no dzīvojamās mājas un nav nodokļa objekts.

Likumā pēc grozījumiem iestrādāts arī jauns punkts par maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanos. Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs 6. panta otrajā daļa minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par maksāšanas paziņojuma (MP) nesaņemšanu, MP netiek nosūtīts, bet NĪN aprēķins stājas spēkā 22. martā.

No šī gada tieši pašvaldībām tiek dotas lielākas tiesības lemt par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu. Burtnieku novada pašvaldības janvāra domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka, ka NĪN apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk nekā 25%. Šis lēmums nenozīmē, ka visiem īpašumiem nodokļa apmērs pieaugs par vienu ceturto daļu attiecībā pret 2011. gadu. Tā kā novadā ir daudz īpašumu, kur jau pērn kadastrālā vērtība bija sasniegusi maksimumu, šiem zemes īpašumiem nodokļa apmērs pieaugs nedaudz vai saglabāsies iepriekšējā  gada līmenī. Pieņemot šo lēmumu samazināts nodokļa slogs tieši fiziskām personām -individuālo dzīvojamo māju apbūves, mazdārziņu zemju īpašniekiem un nomniekiem. Atceļot nodokļa pieauguma ierobežojumu, zemju īpašniekiem būtu jāmaksā 2-3 reizes lielāks NĪN.

Tāpat saistošajos noteikumos noteikts, ka dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas), NĪN 2012.gadā netiks piemērots. Šāds lēmums pieņemts, lai nodokļa maksātājiem nepalielinātu kopējo nodokļu apmēru , kā arī lai dotu iespēju nepieciešamības gadījumā  sakārtot Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. Ir gadījumi, kad palīgēkas dabā vairs neeksistē, bet kadastra informācijas sistēmā tās ir reģistrētas un otrādi- dabā ir nelikumīgi uzceltas palīgēkas, kas nav reģistrētas kadastra informācijas sistēmā. Šīm neesošām palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm- sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc noteiktiem kritērijiem: atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. Savukārt pēc būvei noteiktās kadastrālās vērtības pašvaldībām ir tiesības aprēķināt NĪN. No 2013.gada NĪN tiks piemērots par visām ēkām un būvēm, kas reāli atrodas dabā, un saņemtais nodokļa paziņojums par neesošu palīgēku īpašniekam var nebūt patīkams pārsteigums.

Par neesošu palīgēku dzēšanu

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt piemērots NĪN, līdz šī gada 1. oktobrim Valsts Zemes dienests piedāvā dzēst no reģistra bez maksas.  Lai dzēstu būvi (ēku, telpu grupu) no Kadastra reģistra, Burtnieku novada Būvvaldē jāsaņem izziņa, kas apliecina būves neesību apvidū un jāiesniedz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centrā. Bez maksas no Kadastra sistēmas tiks dzēstas tikai palīgēkas.

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu  informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu.
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas arī portālos http://www.latvija.lv un wwww.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu ,,Mani dati kadastrā” un portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē- Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībā.

Ikvienam nodokļu maksātājam būtu vēlams pārskatīt savu īpašumu dokumentāciju un neskaidrību gadījumā vērsties Burtnieku novada pašvaldības Būvvaldē, lai atrisinātu situāciju.

Par maksāšanas paziņojumu saņemšanu e-pastā.

NĪN maksātājiem jau ilgāku laiku ir iespēja saņemt maksāšanas paziņojumu par nodokli nevis ar pasta starpniecību, bet elektroniskā veidā e-pastā. Šo pakalpojumu izmanto vien nedaudzi Burtnieku novada nodokļu maksātāji. Elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai var pieteikties reģistrējot e-pasta adresi un iesniedzot pašvaldībai elektronisku iesniegumu, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv, kā arī iesniedzot rakstisku iesniegumu pašvaldībā.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit