Jaunumi

attēls

Notiks apvienoto komiteju sēde

2012-03-14

Šodien Burtnieku pagasta pārvaldē pl. 10:00 notiks Burtnieku novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta, veselīgas un sociālo lietu, tautsaimniecības un attīstības, kā arī finansu apvienotā komiteju sēde.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu.

2. Par otro izsoli uz nekustamo īpašumu „Ezerkalni”,  Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu.

5. Par Burtnieku novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora apstiprināšanu.

6. Par darba grupas apstiprināšanu.

7. Par „Burtnieku novada Sporta spēles 2012” nolikuma apstiprināšanu.

8. Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.

9. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām.

10. Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA“Renete” un Valmieras pagasta SIA „VP Komforts” apvienošanu.

11. Par pašvaldības kapitālsabiedrības “Valmieras pagasta SIA „VP Komforts”” valdi.

12. Par Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 21.decembra domes sēdes lēmuma izpildes apturēšanu.

13. Par rezerves zemes fonda zemes Ceipi 1, Šalkas 84, Šalkas 85 un Šalkas 67, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, nomu. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes Šalkas 87, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, nomu.

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, zemes daļas  nomu/

15. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.

16. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.

Papildus jautājumi:

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

18. Par zemes nomas pārtraukšanu pirms termiņa.

19. Par nosaukuma piešķiršanu būvju īpašumam Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.

22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā.

24. Par zemes vienības „Bēršas86” Rencēnu pagastā, Burtnieku novadāiznomāšanu.

25. Par zemes vienības „Ziedonis 9” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā iznomāšanu.

26. Par zemes vienības statusa noteikšanu.

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dzirnavu iela 8B, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.

28. Par nekustamā īpašuma „Vecmareņi”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.

29. Par adrešu datu aktualizēšanu Burtnieku novadā.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit