Jaunumi

attēls

Sekmīgi turpinās KPFI projekts Burtnieku pašvaldībā

2012-02-20

Turpinās KPFI projekta „Burtnieku novada pašvaldības ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem” ieviešanas darbi, kuru laikā paredzēts

Turpinās KPFI projekta „Burtnieku novada pašvaldības ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem” ieviešanas darbi, kuru laikā paredzēts samazināt oglekļa dioksīda emisiju divās pašvaldības ēkās.

2011. gada septembra sākumā Burtnieku novada pašvaldība, Vides investīciju fonds un atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Burtnieku novada pašvaldības ēku fosilo siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem” īstenošanu Nr. KPFI-12/236. Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana divās pašvaldības ēkās, pārveidojot apkures sistēmas iekārtas no fosilās siltumenerģijas ražošanas uz atjaunojamo energoresursu ražošanu.

Burtnieku novada pašvaldība 2011. gada 28. novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Alberta projekts” par tehniskā projekta izstrādi. Projektētājs atbilstoši līguma nosacījumiem ir iesniedzis jau skiču projektu, bet tehniskās dokumentācijas gala varianta iesniegšana ir plānota 2012. gada 5. marts. Pēc tehniskā projekta apstiprināšanas pašvaldības Iepirkumu komisija varēs uzsākt iepirkuma procedūru siltumsūkņu būvdarbu iegādei.

Projektu plānots realizēt līdz 2012. gada 1. jūlijam.

 

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2019     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit