Jaunumi

attēls

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības budžets

2012-02-16

Burtnieku novada pašvaldības februāra domes sēdē apstiprināts 2012. gada budžets, kuru veido pamatbudžets un speciālais budžets. Pamatbudžeta kopējie ienākumi plānoti 3 454 798 lati, no kuriem divi miljoni jeb 60 procenti no summas ir progn

Burtnieku novada pašvaldības februāra domes sēdē apstiprināts 2012. gada budžets, kuru veido pamatbudžets un speciālais budžets. Pamatbudžeta kopējie ienākumi plānoti 3 454 798 lati, no kuriem divi miljoni jeb 60 procenti no summas ir prognozēti kā nodokļu ienākumi, bet izdevumi paredzēti 3 410 895 latu apmērā. Savukārt speciālais budžets, izņemot ziedojumus un dāvinājumus, sastāda 89 968 latus.

Par budžeta prioritātēm noteikta izglītība un sociālā joma. Vispārējā ekonomiskā situācija valstī, tātad – arī novadā, saglabājas nestabila, tāpēc pašvaldība apņēmusies sociālo izdevumu finansēšanu no sava budžeta. Savukārt izglītības jomā tiks turpināts atbilstoši iespējām novirzīt līdzekļus izglītības iestāžu uzturēšanai un darbinieku atalgojumam, saglabājot visas novadā esošās izglītības iestādes. Ieplānotie izdevumi izglītībai sastāda procentuāli lielāko sadaļu no visiem pašvaldības izdevumiem – 42,5 procenti.

Viens no pašvaldības galvenajiem uzdevumiem šogad ir pabeigt pērn uzsākto Burtnieku novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde, kas paredzēta 2012. – 2018. gada periodam. Šie dokumenti tiek sagatavoti, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA). Tāpat tiks turpināts ES finansētais projekts sadarbībā ar VRAA, izstrādājot izglītības koncepcijas, vispārējās izglītības optimizācijas projekta un citu izglītības projektu izstrāde, bet uzsāktais Šveices un Latvijas sadarbības programmas projekts „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Burtniekos” tiks pabeigts jau martā. Vēl tiks realizēts ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, LAD projekts „Skolas auglis”, Eiropas sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” un „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Burtnieku novadā”. Pateicoties projekta finansējumam, Rencēnu pagasta pārvaldē un Matīšu bērnudārzā tiks uzstādīti jauni siltumsūkņi.

No 2012. gada tiks izveidota jauna struktūrvienība – Burtnieku novada pašvaldības policija, un šobrīd notiek personāla atlases process, izsludinot konkursu vecākā inspektora amatam.

Burtnieku novada pašvaldības budžets 2012. gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, LR Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit