Jaunumi

attēls

18. janvāra domes sēdes darba kārtība

2012-01-14

Trešdien, 18. janvārī, plkst. 10:00 Burtnieku novada administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku novadā notiks kārtējā novada pašvaldības domes sēde.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1.&n

Trešdien, 18. janvārī, plkst. 10:00 Burtnieku novada administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku novadā notiks kārtējā novada pašvaldības domes sēde.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1.    Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu - Juridiskās nodaļas vadītāja N.Dubulte
2.    Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijas dalībniekiem - Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs K.Sedvalds
3.    Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas dalībniekiem - Administratīvās komisijas priekšsēdētājsE.Straume
4.    Par izmaiņām štatu sarakstā - P.Rava
5.    Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadā no janvāra – augustam – I.Gaumane
6.    Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu – I.Gaumane
7.    Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli  2012.gadā Burtnieku novadā” apstiprināšanu -  I.Ķirse
8.    Par Burtnieku novada izglītības koncepcijas plāna apstiprināšanu –V.Zariņš
9.    Par atbalsta centra „Dzīvesprieks” nolikuma apstiprināšanu – D.Oliņa
10.    Par Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu –D.Oliņa
11.    Par nekustamā īpašuma Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu – Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.Straume
12.    Par nekustamā īpašuma Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.Straume
13.    Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 17.augusta  domes lēmumā Nr. 369 (protokols Nr.12,10.punkts) „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī” - Attīstības nodaļas vadītājas vietniece J. Ville
14.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu - Attīstības nodaļas vadītāja S.Rāviča
15.    Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Lazdas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads – SIA „Renete” valdes priekšsēdētājs M.Heinols
16.    Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Martiņas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads - SIA „Renete” valdes priekšsēdētājs M.Heinols
17.    Par iepirkuma procedūras uzsākšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu ciemā Burtnieku novadā Matīšu pagastā” realizācijai - Izpilddirektors M.Ērglis
18.    Par lēmuma precizēšanu - Izpilddirektors M.Ērglis
19.    Par ēkas tehnisko stāvokli Jāņa Vintēna ielā 1, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa
20.    Par ēkas tehnisko stāvokli Jāņa Vintēna iela 2, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa
21.    Par ēkas tehnisko stāvokli Ezera ielā 4, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa
22.    Par ēku tehnisko stāvokli Ezera ielā 6 un 8, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa
23.    Par ēkas tehnisko stāvokli Ezera ielā 7A, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa
24.    Par Burtnieku novada pašvaldības pārstāvju komandējumu  - Domes priekšsēdētājs J.Leitis
25.    Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu pirms termiņa - Zemes ierīkotāja          E. Gulbe
26.    Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības - Zemes ierīkotāja      E. Gulbe
27.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu  īpašuma “Strazdiņi”  zemes vienībai, Burtnieku novada Vecates pagastā - Zemes ierīkotāja  E. Gulbe
28.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Melderīši” zemes vienībai, Burtnieku novada  Vecates pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
29.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Kalnkrogi” zemes vienībai, Burtnieku novada  Matīšu pagastā - Zemes ierīkotāja  E. Gulbe
30.    Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalni”-1, Valmieras pagasta  Burtnieku novadā nodošanu atsavināšanai - Zemes ierīkotāja            E. Gulbe
31.    Par zemes nomas pārtraukšanu pirms termiņa - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
32.    Par dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā - Zemes ierīkotāja      E. Gulbe
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
36.    Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe
38.    Par zemes vienību statusa noteikšanu Burtnieku novada  Ēveles pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

Papildus jautājumi
39. Par komunālo maksājumu atvieglojumu piešķiršanu SIA „Ilmas aptieka” – Izpilddirektors M. Ērglis

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit