Jaunumi

attēls

Komiteju sēžu darba kārtība

2012-01-09

Trešdien, 11. janvārī, sākot no plkst. 09:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos notiks kārtējās komiteju sēdes. Plkst. 09:00 Veselības un sociālo lietu komiteja un Izglītības, kultūras un sporta komitejas apvie

Trešdien, 11. janvārī, sākot no plkst. 09:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos notiks kārtējās komiteju sēdes. Plkst. 09:00 Veselības un sociālo lietu komiteja un Izglītības, kultūras un sporta komitejas apvienotā sēde, plkst. 11:00 Tautsaimniecības un attīstības, savukārt plkst. 12:00 Finanšu komiteja.

VESELĪBAS UN SICIĀLO LIETU KOMITEJAS UN IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS APVIENOTĀ SĒDE

DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu – I.Gaumane

2. Par valsts mērķdotāciju pedagogiem  - I.Gaumane

3 .Par Burtnieku novada izglītības attīstības plānu –V.Zariņš

4. Par atbalsta centra „Dzīvesprieks” nolikuma apstiprināšanu – D.Oliņa

5. Par Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu – D.Oliņa

 

TAUTSAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS

DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu - Juridiskās nodaļas vadītāja N.Dubulte

2. Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijas dalībniekiem - Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs K.Sedvalds

3. Par nekustamā īpašuma Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu – Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.Straume

4. Par nekustamā īpašuma Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.Straume

5. Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 17.augusta  domes lēmumā Nr. 369 (protokols Nr.12,10.punkts) „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī” - Attīstības nodaļas vadītājas vietniece J. Ville

6. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu - Attīstības nodaļas vadītāja S.Rāviča

7. Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Lazdas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads – SIA „Renete” valdes priekšsēdētājs M.Heinols

8. Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Martiņas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads - SIA „Renete” valdes priekšsēdētājs M.Heinols

9. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu ciemā Burtnieku novadā Matīšu pagastā” realizācijai - Izpilddirektors M.Ērglis

10. Par ēkas tehnisko stāvokli Jāņa Vintēna ielā 1, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa

11. Par ēkas tehnisko stāvokli Jāņa Vintēna iela 2, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa

12. Par ēkas tehnisko stāvokli Ezera ielā 4, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa

13. Par ēku tehnisko stāvokli Ezera ielā 6 un 8, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa

14. Par ēkas tehnisko stāvokli Ezera ielā 7A, Burtniekos, Burtnieku pagastā - Būvvaldes vadītāja R. Liepiņa

15. Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu pirms termiņa - Zemes ierīkotāja          E. Gulbe

16. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības - Zemes ierīkotāja      E. Gulbe

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu  īpašuma “Strazdiņi”  zemes vienībai, Burtnieku novada Vecates pagastā - Zemes ierīkotāja  E. Gulbe

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Melderīši” zemes vienībai, Burtnieku novada  Vecates pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Kalnkrogi” zemes vienībai, Burtnieku novada  Matīšu pagastā - Zemes ierīkotāja  E. Gulbe

20. Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalni”-1, Valmieras pagasta  Burtnieku novadā nodošanu atsavināšanai - Zemes ierīkotāja            E. Gulbe

21. Par zemes nomas pārtraukšanu pirms termiņa - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

22. Par dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā - Zemes ierīkotāja      E. Gulbe

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Rencēnu pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

26. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Valmieras pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

28. Par zemes vienību statusa noteikšanu Burtnieku novada  Ēveles pagastā - Zemes ierīkotāja E. Gulbe

29. Papildus jautājumi

 

FINANŠU KOMITEJAS

DARBA KĀRTĪBA

1. Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu - Juridiskās nodaļas vadītāja N.Dubulte

2. Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijas dalībniekiem -  K.Sedvalds

3. Par izmaiņām štatu sarakstā - P.Rava

4. Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadā no janvāra – augustam – I.Gaumane

5. Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 17.augusta  domes lēmumā Nr. 369 (protokols Nr.12,10.punkts) „Par piedalīšanos atklātāprojektu konkursāun līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī”   -      J. Ville

6. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu  - S.Rāviča

7. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokli  2012.gadā Burtnieku novadā” apstiprināšanu -  I.Ķirse

8. Par nekustamā īpašuma Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu - E.Straume

9. Par nekustamā īpašuma Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, atsavināšanu - E.Straume

10. Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Lazdas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads – M.Heinols

11. Par dalību aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  daudzdzīvokļu ēkai „Martiņas”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads – M.Heinols

12. Par iepirkuma procedūras uzsākšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu ciemā Burtnieku novadā Matīšu pagastā” realizācijai - M.Ērglis

13. Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalni”-1, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā nodošanu atsavināšanai  - E. Gulbe

14. Par deputāta pilnvaru anulēšanu - Domes priekšsēdētājs J.Leitis

15. Papildus jautājumi

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit