Jaunumi

Interneta aptaujā par demogrāfiju iedzīvotāji paredz Vidzemes novecošanos

2011-07-14

Lai noskaidrotu iedzīvotāju redzējumu par Vidzemi pēc divdesmit gadiem, Vidzemes plānošanas reģions veic aptauju par dažādām tematiskajām jomām. Pagājušajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģions rīkoja interneta pilota aptauju par demogrāfisko situāciju reģionā 2030. gadā.  Aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji paredz Vidzemes novecošanu, vairāk savās atbildēs akcentējot sirmo matu scenāriju.

Lielākā daļa respondentu (62%) uzskatīja, ka nākotnē Vidzemē reāli piepildīsies sirmo matu ekonomikas scenārijs. Tomēr tikai 17% vēlējās, lai tas piepildās. Respondenti vairāk dotu priekšroku scenārijam par Vidzemes atvērtajām robežām (44%).  Kopumā deviņi no desmit aptaujātajiem uzskatīja, ka demogrāfijas jautājums ir ļoti nozīmīgs Vidzemes nākotnei. Interesanti, ka 94% norādīja, ka viņuprāt iesaistītās puses Vidzemē var ietekmēt reģiona demogrāfiskās situācijas attīstību nākotnē.
Piedāvātie scenāriji paredz, ka viena iespēja Vidzemei būtu kļūt par sirmo matu ekonomiku. Šajā gadījumā Vidzemē vēl vairāk pieaugtu vecu cilvēku īpatsvars. Taču imigrantu ieplūšana valstī tiktu kontrolēta. Sarūkošais darba spējīgo slānis maksās augstākus nodokļus un strādās garākas darba stundas, lai uzturētu pensiju sistēmu un veselības aprūpi. Paaugstinoties dzīves dārdzībai, daudzi seniori izvēlēsies dzīvi ārpus lielajām pilsētām. Tas veicinās dažādu pakalpojumu attīstību laukos un radīs jaunas darba vietas senioru aprūpē. Tomēr “sirmais elektorāts” ar savām balsīm vēlēšanās varētu atņemt finansējumu bērnu dārziem, skolām un jauniešu aktivitātēm. No otras puses – viņu dzīves laikā gūtās pieredzes un vieduma izmantošana sabiedrībai varētu būt noderīga.
Savukārt, otrais scenārijs ir atvērto robežu scenārijs, kurā Latvijas politiķi apzināsies sabiedrības novecošanās ietekmi uz sociālajām un ekonomiskajām sistēmām. Lai veicinātu ekonomiskās un kultūras inovācijas, Eiropas Savienība atver savu darba tirgu  migrantiem no Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas. Tie apmetas, ne vien attīstītākajās Eiropas valstīs, bet arī Vidzemē. Vietējo iedzīvotāju un iebraucēju kultūru pieredzes tiek apvienotas, lai atrastu labus risinājumus dzīves kvalitātes un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.


Respondenti, kuriem pieņemams likās „atvērto robežu” scenārijs, norādīja, ka viņiem nav pretenziju pret imigrantiem. Viņuprāt, svarīgi būtu atrast iespējas, kā abas puses (vietējos un imigrantus) lietderīgi iesai

stīt, lai sekmētu Vidzemes attīstību.


Uz šīs pašas aptaujas jautājumiem atbildēja arī Vidzemes reģiona attīstības plānotāji un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistranti. Kopumā viņu viedoklis bija līdzīgs interneta balsotāju viedoklim. Arī eksperti uzskatīja, ka Vidzemē piepildīsies sirmo matu ekonomikas scenārijs (55%), bet 45% uzskatīja, ka piepildīsies atvērto robežu scenārijs.
Interneta anketu nedēļas laikā aizpildīja 35 respondenti. Jaunākajam respondentam bija 21, savukārt, vecākajam – 51 gads. Aptaujas rezultātus nav iespējams attiecināt uz visiem iedzīvotājiem, taču tie atspoguļo iedzīvotāju viedokļa tendences.
Lai turpinātu noskaidrot iedzīvotāju redzējumu par Vidzemi pēc divdesmit gadiem, Vidzemes plānošanas reģions aicina turpināt piedalīties internetaptaujā, šonedēļ sniedzot savu redzējumu par transportu un pieejamību.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2019     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit