attēls

Iespējams pieteikties dāvanu kartēm mācību līdzekļu iegādei novada pirmklasniekiem

2019-07-11

Burtnieku novada pašvaldība, uzsākot 2019./2020. mācību gadu, piešķir vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei 30,00 EUR apmērā (dāvanu karšu veidā) 1. klases izglītojamajiem, kuri mācās Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs vai kuru deklarētā dzīvesvieta, kā arī viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta pēdējos desmit mēnešus nepārtraukti ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā uz 2019. gada 1. septembri.

Izglītojamo vecāki dāvanu kartes var saņemt Burtnieku novada pagasta pārvaldēs no 12. jūlija, uzrādot izziņu par bērna uzņemšanu 1. klasē un aizpildot iesnieguma veidlapu. Izziņa nav jāuzrāda, ja bērns mācības uzsāk Burtnieku novada izglītības iestādēs vai Valmieras Viestura vidusskolā.

Dāvanu kartes var izņemt līdz 30.09.2019. Tās ir izlietojamas tikai veikalā „Agate”, A. Upīša ielā 8, Valmierā.

Aicinām vecākus savlaicīgi izņemt un izlietot dāvanu kartes!

Iesnieguma veidlapu iepriekš iespējams aizpildīt šeit.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    
Izstrādāts DirectHit