Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ELFLA

Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana

2020

ELFLA

Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana

2020

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:07)

2019

ELFLA

Grants ceļa Graudiņi - Pučurga - Matīši pārbūve 3,078 km garumā

2019

ELFLA

Grants ceļa Sauļi - Melluplūķi pārbūve 3,51 km garumā

2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Vecates pagastā (ŪSIK 54395:47)

2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:09; ŪSIK 545812:33)

2018

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:02)

2018

ELFLA

Burtnieka ezera dzīvā muzeja izveide

2018

ELFLA

Dabas mantojuma objekta – “Vīsraga dabas takas atjaunošana”

2017

ELFLA

Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Burtnieku novada iedzīvotājiem

2015

ELFLA

Sadzīves pakalpojumu dažādošana Burtnieku novada Vecates pagastā

2015

ELFLA

Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī

2014

ELFLA

Burtnieku novada pašvaldības mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana Burtnieku pagastā

2013

ELFLA

Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Valmiermuižā

2013

ELFLA

Aktīvas brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā

2013

ELFLA

Dzirnavu un Ozolu ielu posmu rekonstrukcija Valmiermuižas ciemā, Burtnieku novadā

2013

ELFLA

Burtnieku novada Vecates pagasta Kultūras centra un bibliotēkas rekonstrukcija

2012

ELFLA

Burtnieku novada pašvaldības mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana

2011

ELFLA

Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas klētī

2011

ELFLA

Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija

2011

ELFLA

Burtnieku un Vecates pagastnamu apkures sistēmu rekonstrukcija

2011

ELFLA

Ēveles pagasta sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija

2011

ELFLA

Burtnieku pagasta parka, estrādes un kultūras nama stāvlaukuma vienkāršota rekonstrukcija

2011

ELFLA

Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija

2011

ELFLA

Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija

2011

ELFLA

Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana

2011

ELFLA

Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ēveles pagastā

2011

ELFLA

Publiskās infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana Burtnieku novada Matīšu pagasta teritorijā

2010

ELFLA

Ceļa "A10 - Stienūži - Bāri - Jērcēnu pagasta robeža" rekonstrukcija

2010

ELFLA

Burtnieku sporta zāles rekonstrukcija un piebūves izbūve

2009

ELFLA

Valmieras pagasta Vanagu ielas rekonstrukcija

2009

 Izstrādāts DirectHit