Izmaksu segšanas kārtība privātai izglītības iestādei

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalstu piešķir pēc Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017 Par kārtību kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei