Darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019.gadam