Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana