Pieprasījums par personas deklarētās dzīvesvietas adreses noskaidrošanu