Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu izsniegšana