Izmaksu segšanas kārtība privātai izglītības iestādei