Pirmās Adventes koncerts Matīšu Tautas namā, piedaloties Matīšu pagasta pašdarbniekiem