Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu svētki "No sirds uz sirdi", kuru ietvaros pašvaldība godināja pedagogus un skolu tehniskos darbiniekus