Leļļu teātra “TIMS” izrāde izglītības iestādē “Burtiņš”