Ielīgošana Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupiņā