Kārķu amatierteātra izrāde "Ar spaini pa galvu" Ēvelē Izstrādāts DirectHit