9. jūnijā Ēveles muižas parka estrādē raibus deju rakstus koncertā izdejoja vidējās paaudzes deju kopas "Nakte" (Rencēni), "Medneši" (Kārķi), "Tīne" (Strenči) un senioru deju kopa "Ēvele" Izstrādāts DirectHit