Lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

NOTIKUMI

JAUNĀKĀS FOTOGALERIJAS