Projekti

Visi projekti: Īstenošanā

|

Ieviestie

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

Valsts zivju fonds

Ekspozīcijas “Burtnieka ezera zivis” izveide

2019

Valsts zivju fonds

Zivju resursu aizsardzība Burtnieka ezerā

2019

Valsts zivju fonds

Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Burtnieka ezerā

2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:07)

2019

ELFLA

Grants ceļa Graudiņi - Pučurga - Matīši pārbūve 3,078 km garumā

2019

ELFLA

Grants ceļa Sauļi - Melluplūķi pārbūve 3,51 km garumā

2018, 2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:09; ŪSIK 545812:33)

2018, 2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:02)

2018, 2019

ELFLA

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Burtnieku novada Vecates pagastā (ŪSIK 54395:47)

2018, 2019

Citi projekti

Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana

2018, 2019