Projekti

Visi projekti: Īstenošanā

|

Ieviestie

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ELFLA

Grants ceļa "Labrenči - Taube" pārbūve 9,316 km garumā

2020

ESF

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

ESF

Vidzeme iekļauj

2019, 2020, 2021, 2022

ELFLA

Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana

2019, 2020

ELFLA

Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana

2019, 2020

ESF

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018, 2019, 2020, 2021, 2022

ESF

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2018, 2019, 2020

Interreg Central Baltic

Ezeru mācība (Lakesperience)

2018, 2019, 2020

Estonia Latvia Programme

Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā un Latvijā (Garden Pearls)

2018, 2019, 2020

Estonia Latvia Programme

Ūdenstilpes bez robežām//WBWB

2018, 2019, 2020