Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

Valsts zivju fonds

Zivju resursu aizsardzība Burtnieka ezerā

2019

Valsts zivju fonds

Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Burtnieka ezerā

2019

Valsts zivju fonds

Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

2018

Valsts zivju fonds

Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru

2018

Valsts zivju fonds

Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru

2017

Valsts zivju fonds

Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju krājumu papildināšana 2016. gadā

2016

Valsts zivju fonds

Burtnieku novada Burtnieka ezera ziju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

2016

Valsts zivju fonds

Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

2015

Valsts zivju fonds

Burtnieku novada Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana

2015

 Izstrādāts DirectHit