Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

Interreg Central Baltic

Ezeru mācība (Lakesperience)

2018

 Izstrādāts DirectHit