Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

KPFI

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Burtnieku Ausekļa vidusskolas ēkā

2015

KPFI

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas ēkā

2015

KPFI

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana – atbalsts elektromobiļu ieviešanai Burtnieku novada pašvaldībā

2014

KPFI

Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija

2011

 Izstrādāts DirectHit