Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ESF

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2018

ESF

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018

ESF

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2018

ESF

Burtnieku novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

2017

ESF

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā

2017

ESF

Vidzeme iekļauj

2016

ESF

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas Burtnieku novadā

2013

ESF

Projektu vadītāja piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā

2013

 Izstrādāts DirectHit