Projekti

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ERAF

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā

2015

ERAF

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Burtnieku novada Burtniekos

2012

ERAF

Izglītības iestāžu informatizācija

2012

 Izstrādāts DirectHit