Projekti

Visi projekti: Īstenošanā

|

Ieviestie

Struktūrfonda nosaukums Projekta nosaukums Realizācijas gads

ESF

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

ESF

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā

2017, 2018, 2019, 2020