Veselību veicinoši pasākumi

Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai

Pasākumu grafiks maijam

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums
1. 02.05.2018. 02.05.2018. 2 13:00-15:00  
Ēveles pamatskola
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4711
Veselības vingrošana sākumsskolas 1.-4.klases vecuma bērniem.
2. 17.05.2018. 17.05.2018. 3 12:00-15:00  
Rencēnu pamatskola
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1, LV-4232
Veselības vingrošana sākumsskolas 1.-4.klases vecuma bērniem.
3. 23.05.2018. 23.05.2018. 2 13:00-15:00  
Ēveles pamatskola
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4711
Veselības vingrošana sākumsskolas 1.-4.klases vecuma bērniem.
4. 24.05.2018. 24.05.2018. 3 12:00-15:00  
Rencēnu pamatskola
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1, LV-4232
Veselības vingrošana sākumsskolas 1.-4.klases vecuma bērniem.
5. 01.05.2018. 01.05.2018. 2 10:00 - 12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
6. 01.05.2018. 01.05.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
7. 02.05.2018. 02.05.2018. 2 10:00 - 12:00  Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
8. 08.05.2018. 08.05.2018. 2 10:00 - 12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
9. 08.05.2018. 08.05.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
10. 09.05.2018. 09.05.2018. 2 10:00 - 12:00  Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
11. 14.05.2018. 14.05.2018. 2 10:00 - 12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
12. 14.05.2018. 14.05.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
13. 16.05.2018. 16.05.2018. 2 10:00 - 12:00  Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
14. 21.05.2018. 21.05.2018. 2 10:00 - 12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
15. 21.05.2018. 21.05.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
16. 22.05.2018. 22.05.2018. 2 10:00 - 12:00  Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
17. 28.05.2018. 28.05.2018. 2 10:00 - 12:00 Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
18. 28.05.2018. 28.05.2018. 2 13:00-15:00 Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
19. 29.05.2018. 30.04.2018. 2 10:00 - 12:00  Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
Profilaktiskā vingoršana pensijas vecuma personām. 
20. 10.05.2018. 10.05.2018. 4 8.45- 12.45 Ēveles pagasta kultūras nams,      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs"  Nodarbība vecākiem no daudzbērnu, nepilnajām un trūcīgajām ģimenēm.
21. 16.05.2018. 16.05.2018. 2 9.35  - 11.35 Ēveles pamatskola      Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola"  Lekcijas 1. -3. klašu skolēniem
22. 16.05.2018. 16.05.2018. 2 12.45- 14.45 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Lekcijas 1. -3. klašu skolēniem
23. 16.05.2018. 16.05.2018. 3 15.00 - 18.00 Rencēnu pamatskola        Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1 Nodarbība vecākiem no daudzbērnu, nepilnajām un trūcīgajām ģimenēm.
24. 18.05.2018. 18.05.2018. 3 13.30- 16.30 Pirmsskolas izglītības iestāde "Burtiņš"    Burtnieku novads, Valmieras  pagasts,  Ozolu iela 2a  Nodarbība vecākiem no daudzbērnu, nepilnajām un trūcīgajām ģimenēm.
25. 21.05.2018. 21.05.2018. 2 9.35- 11.35 Burtnieku Ausekļa pamatskola     Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola"  Lekcijas 1. -3. klašu skolēniem
26. 21.05.2018. 21.05.2018. 3 13.00- 16.00 Burtnieku Ausekļa pamatskola     Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola"  Nodarbība vecākiem no daudzbērnu, nepilnajām un trūcīgajām ģimenēm.
27. 22.05.2018. 22.05.2018. 2 12.00- 14.00 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  Lekcijas 1. -3. klašu skolēniem
28. 22.05.2018. 22.05.2018. 3 14.10 - 17.10 Matīšu pamatskola       Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22  Nodarbība vecākiem no daudzbērnu, nepilnajām un trūcīgajām ģimenēm.

Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/084) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 Izstrādāts DirectHit