AKTUĀLI

Vakances

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā

Sociālā dienesta vadītāju

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • vismaz 2 gadu pieredze sociālajā darbā;
 • pieredze personāla vadības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze darbā ar ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem;
 • labas organizatora dotības, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu, noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • pārzināt sociālā dienesta darbības principus un saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • labas zināšanas un praktiskās iemaņas lietvedībā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Microsoft Office programmu pārzināšana labā lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sociālā dienesta metodiskā un organizatoriskā darba plānošana;
 • jaunu, inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešana;
 • slimību profilakses un veselīgu dzīvesveidu veicinošu aktivitāšu plānošana un ieviešana;
 • projektu pieteikumu izstrāde un projektu īstenošana gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļu;
 • aktīva iesaiste deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” aktivitāšu īstenošanā Burtnieku novadā;
 • sadarbības organizēšana ar sociālo, veselības un citu pakalpojumu sniedzēju iestādēm;
 • sadarboties ar novada nevalstiskajām organizācijām dažādu aktivitāšu īstenošanai;
 • sociālā dienesta nolikuma un citos normatīvajos aktos minēto dienesta pienākumu ievērošana un izpilde;
 • gada publiskā pārskata un Sociālā dienesta budžeta plānošana un izpilde.

Pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 27.decembrim Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē personīgi, nosūtot uz e-pastu: info@burtniekunovads.lv vai pa pastu uz adresi:  Burtnieku novada pašvaldība, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikuma vēstule;
 2. pretendenta CV;
 3. vēlams izglītības dokumentu kopijas;
 4. vēlams rekomendācijas.

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

VECATES PAGASTA BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai augstāka izglītība;
 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītības bibliotēku darba jomā, vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāti bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze bibliotekāra darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes strādāt ar “Microsoft Office” programmām;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas svešvalodu zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā (angļu valoda un/vai citas);
 • izpratne par bibliotēku informācijas sistēmu.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • organizēt un nodrošināt bibliotēkas darbu;
 • veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu un papildināšanu;
 • nodrošināt kvalitatīvu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu;
 • organizēt kultūrizglītojošus pasākumus, kas saistīti ar lasīšanas, mūžizglītības veicināšanu.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 18.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Decembris 2017     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit