Iesniegumu veidlapas

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Burtnieku novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • e-pasts: info@burtniekunovads.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja uzdot jautājumu Burtnieku novada pašvaldībai, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju "Nosūtīt jautājumu"

Lūdzam iesniegumiem Burtnieku novada pašvaldībā izmantot šādas veidlapas:

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai) WORD dokuments PDF dokuments
Apliecinājuma par saistītajām personām iesnieguma veidlapa WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par zemes nomas rēķinu sūtīšanu elektroniski WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums jaundzimušā aprūpes pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par apdzīvojamās platības piešķiršanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ārpus meža zemēm augošu koku ciršanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par bērna uzņemšanu bērnudārza rindā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu WORD dokuments PDF dokuments
Par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (biļetēm) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (degvielas čeki) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklareto dzīvesvietas adresi WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklarēšanos Burtnieku novadā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par zemes nomu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums apbedīšanas pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums pašvaldībai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums Simbolikas komisijai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pieteikšanos darbam skolēnu vasaras brīvlaikā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā (juridiskām personām) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pieteikšanos pašvaldības atbalstam, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegumu veidlapas noteikumiem Nr.5/2015 „Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem” WORD dokuments PDF dokuments
Iesnieguma par detālplānojuma izstrādi WORD dokuments PDF dokuments

Burtnieku novada būvvaldes pieteikumu veidlapas pieejamas šeit

 Izstrādāts DirectHit