Uzņēmējdarbība

Uzņēmumu katalogs

Nekustamie īpašumu uzņēmējdarbībai

Uzņēmējdarbības statistika

Altum atbalsts uzņēmējdarbībai

Tirdzniecības atļauja

Novadā attīstītākās nozares ir lauksaimniecība, rūpniecība un pakalpojumi. Lielākā daļa lauku saimniecību darbojas tā sauktajā jauktajā lauksaimniecībā (augkopība + lopkopība). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 41% no kopējās novada teritorijas, kas ir gandrīz 4% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības Vidzemes reģionā. Burtnieku novadā reģistrēti un darbojas vairāk kā 40 ražošanas uzņēmumi, ¾ no tiem pārstāv trīs ražošanas nozares – koksnes, koka produktu, ieskaitot mēbeļu un rotaļlietu ražošanu, pārtikas ražošanu un būvmateriālu ražošanu. Burtnieku novadā reģistrēti un darbojas virkne dažādu pakalpojumu jomas uzņēmumu.


Nozīmīga loma Burtnieku novada attīstībā, atpazīstamības un pievilcīgas telpas veidošanā ir tūrisma nozarei. Nozares attīstību sekmē ģeogrāfiskais novietojums un pieejamība, dažādu tūrisma veidu piedāvājums, kultūras un vēsturiskās tradīcijas, kā arī dabas resursi (Burtnieks, Gauja, Salaca). Teritorijas nozīmīgākais dabas resurss ir Burtnieka ezers, kas kā lielākais ezers Ziemeļvidzemē nodrošina novada atpazīstamību un ir vietas zīmolvedības pamatā.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi


 Izstrādāts DirectHit